Lägg till år

Kontrollera först vilka år du har installerade

1. Gå till ditt pro­gram (min-stad.thisweek.se/…)

2. (Ändra/Edit)

3. (Inställningar/Settings)

4. (Inlägg/Posts)

5. Skriv det år du vill söka i fäl­tet på sidan och tryck på

Om du inte får något resul­tat kan du kopi­e­ra året från den­na sidan.

Installera ett nytt år

1. Mar­ke­ra alla rader i rutan med det år du vill kopiera.
(Win: [Ctrl] + [A], Mac: [Cmd] + [A])

2. Klipp ut den mar­ke­ra­de texten.
(Win: [Ctrl] + [X], Mac: [Cmd] + [X])

3. Gå till ditt pro­gram (min-stad.thisweek.se/…)

4. (Ändra/Edit)

5. (Inställningar/Settings)

6. (Verktyg/Tools)

7. Gå till Quick Post Creator

8. Klic­ka i rutan Ent­ri­es (one per line) och klist­ra in året.
(Win: [Ctrl] + [V], Mac: [Cmd] + [V])

9. Tryck sedan på så ska­pas årets alla veckor.

NYTT! VIKTIGT!
10. Gå till Inställ­ning­ar och Mem­bers only. Längst ner, vid Set Post Type Acces­si­bi­li­ty, välj Make all Inlägg only acces­sib­le to mem­bers och tryck på (Annars kan vem som helst fyl­la i pro­gram­met under des­sa veckor.)

2018

2019