Kom igång

Filmer som visar användandet

(Filmerna är ljudlösa)

Grunderna

Fyll i grun­der­na – manu­ellt (1:26)
Fyll i grun­der­na – auto­ma­tiskt (0:13) — NY!
Änd­ra till lutan­de (kur­siv) stil (0:47)
Till­fäl­lig änd­ring av dag för vec­komö­tet (0:19)
Till­fäl­lig änd­ring av vec­komö­tets bör­jan (0:19)
Sam­man­komst­vec­ka (0:51)
Ing­et vec­komö­te (0:23)
Ing­et helg­mö­te (0:41)

Utskrifter / Nedladdningar

Skriv ut/Skapa PDF av pro­gram­met (0:44)
Lägg upp PDF för ned­ladd­ning (1:11) — NY!
Skriv ut krets­vec­kan x 3 (0:15)
Skriv ut S‑140 (0:22)

Underhåll

Upp­da­te­ra temat (0:48)
Ställ in auto­ma­tisk säker­hetsko­pia till Drop­box (3:38)
Åter­ställ från en säker­hetsko­pia (1:49)
Lägg till ett år (1:01)