Användande av personuppgifter

Användande av personuppgifter

Sekretesspolicy

I enlig­het med de nya per­son­upp­giftsla­gar­na i EU (GDPR) infor­me­rar vi här om hur vi han­te­rar de per­son­upp­gif­ter ni fyl­ler i vid ansö­kan om gra­tis­kon­ton och anmä­lan om infor­ma­tion via nyhetsbrev.

Inga per­son­upp­gif­ter såsom namn eller e‑postadresser spa­ras utan sam­tyc­ke. Inga upp­gif­ter läm­nas ut eller säljs vida­re. Even­tu­el­la upp­gif­ter används enbart för använ­dar­kon­ton och för att infor­me­ra om de tjäns­ter som beställts.

 

Tred­je part
Pro­gram­si­dor med adres­sen *.thisweek.se lig­ger på serv­rar som drivs av Simply.com (f d Unoeuro.com). Deras poli­cy kan läsas här: https://www.simply.com/se/privacy-policy/
E‑postutskick dis­tri­bue­ras med MailerLite.com. Deras poli­cy kan läsas här: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Tänk på att inte fylla i namn på personer som inte godkänt det lokalt

S‑291 kan vara till vägledning