Ansök om eget konto

Ansök om eget konto

Ansök här om att få en egen sida under thisweek.se. Fyll i alla upp­gif­ter så kom­mer inlogg­ning m m på epost inom kort.

Det som ham­nar före ”.thisweek.se” ex storstad.thisweek.se
Vil­ket språk skall pro­gram­met vara på
Vi vill inte star­ta sidor bara för tes­ter. Känn dig fri att skri­va in och tes­ta med låt­sas­namn på demo-sidan.
Inga upp­gif­ter delas med and­ra intressenter

Kostar det något?

Nej! Inga startkostnader. Inga avgifter. Inga brev om bidrag.

Kostar det verkligen ingenting?

Visst finns det utgif­ter, men de är inte så sto­ra och skall inte behö­va belas­ta någon församling.

För dem som ändå und­rar är utgif­ter­na för alltihop*:
1€ / månad för domä­nen thisweek.se
4€ / månad för webbutrymmet
+ moms
= 1 snabb fika på stan / månad

Det kan jag undvara!

*Allt­så för allt. Inte per instal­la­tion eller församling.

Någ­ra har ändå uttryckt en öns­kan att få off­ra sin snabb­fi­ka nån månad så att jag kan få en extra på stan. För dem går det utmärkt att swisha (gäl­ler allt­så bara er i Sve­ri­ge) till 070–3164288.