Aktivera Utskrift för veckomötet

 


Nu finns en utskriftsmall för vec­komö­te­na till anslagstavlan.

Se fil­men nedan för att se hur du häm­tar och aktiverar.

Fil­men inne­hål­ler föl­jan­de steg:

  1. Upp­da­te­ra temat
  2. Ska­pa ny sida och välj sid­mall Pro­gram Print Mid­week Mee­ting (Skriv ut veckomötet)
  3. Klist­ra in des­sa slump­ge­ne­re­ra­de tec­ken 4gpi77ii som per­malänk
  4. Kopi­e­ra pär­malän­ken till inställ­ning­ar­na (Pro­gram > Avan­ce­ra­de inställ­ning­ar > Per­malänk Utskrift vec­komö­tet) och spara