Aktivera Utskrift för helgmötet

 

Aktivera Utskrift för helgmötet

 


Nu finns en utskriftsmall för helg­mö­te­na till anslagstavlan.

Se fil­men nedan för att se hur du häm­tar och aktiverar.

Fil­men inne­hål­ler föl­jan­de steg:

  1. Upp­da­te­ra temat
  2. Ska­pa ny sida och välj sid­mall Pro­gram Print Week­end Mee­ting (Skriv ut helgmötet)
  3. Klist­ra in des­sa slump­ge­ne­re­ra­de tec­ken dt49klj2 som per­malänk
  4. Kopi­e­ra pär­malän­ken till inställ­ning­ar­na (Pro­gram > Avan­ce­ra­de inställ­ning­ar > Per­malänk Utskrift helg­mö­tet) och spara