Aktivera rådscheman

AKTIVERA RÅDSCHEMAN


Nu finns det rådsche­man för ele­ver som bara har digi­ta­la skol­böc­ker eller som glömt boken hemma.

Tit­ta på fil­men nedan för hur du akti­ve­rar rådscheman.

Vide­on inne­hål­ler föl­jan­de steg:

  1. Upp­da­te­ra temat
  2. Ställ in vil­ka som skall ha åtkomst: Inställ­ning­ar > Mem­bers Only.
  3. Lägg till for­mu­lär till eleverna.
  4. Änd­ra nam­nen och bör­ja använ­da rådscheman.

OBS! Lägg till rol­len Counse­ling till alla som skall ha åtkomst (mötes­tjä­na­ren och ord­fö­ran­den) som inte redan är administratörer!